Inhoudsopgave

Mega investeringskansen ten gevolge van exponentiële technologische groei!

In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik zeer vereerd ben om op het weblog van Investeringspraat te mogen schrijven!

Dit artikel zou ik graag eens wijden aan exponentiële technologische groei. Wat dit betekent voor de economie en wat we hiermee kunnen als beleggers.

 

Exponentiële technologische groei

Exponentiële technologische groei is een term die steeds vaker valt. Maar wat houdt het nu precies in? Exponentiële technologische groei is als eerste opgemerkt door de oprichter van Intel destijds, Gordon Moore. Hij signaleerde destijds dat de capaciteit van computers cq. transistoren op een computerplaat (of later in een chip) eens in de zoveel tijd verdubbelden. Daardoor konden we eens in zeg 24 maanden een computer twee keer zo snel maken. Dat houdt niet alleen in dat een computer eens in de 2 jaar 2 keer zo snel kan worden gemaakt, maar dat ook nog eens in de 2 jaar de kosten van computercapaciteit gehalveerd wordt. En dan wordt het voor ons beleggers interessant!

 

De economische gevolgen

Kijk, aangezien onze economische groei voor een heel groot deel afhangt van de technologische groei, is het natuurlijk een fantastische constatering om te horen dat eens in de 2 jaar bijvoorbeeld de kosten van de computercapaciteit gehalveerd worden. Door de steeds lager wordende kosten van deze computercapaciteit konden en kunnen computers op steeds meer plekken ingezet worden tot op microniveau. Hierdoor kunnen logistieke processen, productieprocessen, et cetera steeds efficiënter ingericht worden, maar ook producten waar elektronica in verwerkt is, kunnen steeds goedkoper geproduceerd worden. En dit heeft er uiteindelijk toe geleid en leidt er nog steeds toe dat veel producten, niet alle, voor een steeds lagere prijs in de winkel komen te liggen.

Wie denkt er eigenlijk nog bij na dat je veel basisspullen die je als mens nodig hebt tegenwoordig voor een habbekrats bij de Action kan kopen terwijl je vroeger hiervoor lang moest sparen. Bijvoorbeeld horloges van €5 per stuk, goedkope fietslampen, goedkoop servies, bestek, et cetera. Wat dat betreft is er een hoop veranderd zonder dat mensen zich beseffen hoe dit komt. Dit heeft dus te maken, onder andere, met de exponentiële ontwikkeling van de technologie. Ook andere aspecten spelen hierin een rol, zoals bijvoorbeeld globalisering cq. goedkope arbeidskrachten in China onder andere. Maar dan zeg ik op mijn beurt: “Had deze hele globaliseringsgolf wel kunnen plaatsvinden zonder de ontwikkeling van ICT zoals die de afgelopen jaren plaats heeft gevonden?”.

Kortom, de exponentiële technologische ontwikkeling van afgelopen jaren is essentieel geweest voor het goedkoper worden van logistieke processen en productieprocessen, die uiteindelijk tot een hogere economische groei hebben geleid.

 

Blik op de toekomst

En wie denkt dat het hierbij ophoudt; wetenschappers denken hier heel anders over. Volgens sommige wetenschappers kan de enorme technologische groei in de toekomst gewoon doorgaan en zelfs leiden tot hyper snelle computersystemen en zeer geavanceerde kunstmatige intelligentie. Wetenschapper en futurist Ray Kurzweil denkt zelfs dat we in 2045 al zover kunnen zijn dat ‘artificiële intelligentie entiteiten’ in de vorm van computers of hele datacentra, intelligenter kunnen zijn dan mensen. Het punt dat we dan bereikt hebben noemen we ook wel de technologische singulariteit. Zodra dit punt bereikt is kunnen we onvoorstelbare dingen verwachten. Bijvoorbeeld dat computers tegen die tijd eens in de 5 minuten een Nobelprijswaardige uitvinding doen. Een hele spannende, maar ook gevaarlijke ontwikkeling.

 

Op korte termijn zijn we natuurlijk nog lang niet zover dat we bang moeten zijn dat ‘kunstmatige intelligente entiteiten’het van ons zullen overnemen. Wat kunnen we dan verwachten?

En dan kijk ik met name even naar de economische gevolgen…

 

Deflatie of inflatie?

Wat interessant is, is dat door de technologische ontwikkeling en dus ook door de exponentiële technologischeontwikkeling, waar ik het net over had, veel producten en diensten goedkoper kunnen worden. Dit komt omdat we met minder mensen en voor steeds lagere kosten producten en diensten kunnen produceren, omdat dan veel processen geautomatiseerd zijn. Dit kan daadwerkelijk leiden tot deflatie cq. het feit dat producten en diensten goedkoper worden. Heel veel economen benoemen dit op dit moment al. De schrijver Peter Diamandis heeft hier zelfs een boek overgeschreven. ‘Abundance, the future is better than you think’, waarin hij uitlegt dat we op termijn gaan leven in een samenleving van overvloed. Of beter gezegd; kúnnen gaan leven in een samenleving van overvloed. Technologisch gezien dan.

 

Echter, als beleggers moeten we met een heel scala van factoren rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Zo is er op dit moment sprake van inflatie. Dit is vooral ten gevolge van het jarenlange bijprinten van geld, met name in Amerika, maar ook in Europa. Daarbovenop zijn er nog andere problemen gekomen, zoals de oorlog in Oekraïne en de Covid crisis in China, waardoor producten duurder worden in plaats van goedkoper. Denk bijvoorbeeld aan graan uit Oekraïne, olie en gas uit Rusland, et cetera. Mocht de onrust die nu in Oekraïne speelt zich verder over de wereld verspreiden als een olievlek dan vrees ik het ergste en kunnen grote problemen optreden wat gevolgen heeft voor de prijzen van producten die bij ons in de winkel liggen.

 

De vraag is welke kracht op termijn het sterkst is. De inflatoire kracht die gesterkt wordt door het geld printbeleid van de overheid en andere factoren, of de deflatoire kracht die gesterkt wordt door de technologische ontwikkelingen cq. ‘exponentiële technologische ontwikkelingen’. Wat dat betreft ben ik wel een optimist.

Uiteindelijk verwacht ik dat de problemen in Oekraïne, China en andere landen opgelost gaan worden en er weer een normale doorstroom gaat plaatsvinden van grondstoffen en goederen. Echter, het quantitatieve easing beleid (het bijprinten van geld) dat de laatste jaren in Amerika en Europa plaats heeft gevonden, is nog wel een probleem. Hoewel met name in Amerika hier een kentering in plaatsvindt.

 

Kansen voor beleggers

Heel concreet nu even terug naar de technologische exponentiële ontwikkeling en economische groei. Hoe moeten wij, als beleggers, hier nu naar kijken? Bepaalde sectoren zullen gewoon harder gaan groeien dan andere sectoren, puur omdat computerkracht steeds goedkoper gaat worden en daardoor bepaalde producten en diensten goedkoper geproduceerd kunnen worden en steeds verder geïnnoveerd en geoptimaliseerd gaan worden. Als belegger moet je dan heel goed gaan kijken in welke sectoren ‘exponentiële technologische ontwikkeling’ de grootste impact gaat hebben. Logischerwijs denk je dan natuurlijk aan tech-bedrijven. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan bedrijven als ASML, Intel, Microsoft, Google, maar ook aan 3D Printing bedrijven, Bioscience bedrijven, Robotics bedrijven, Crypto- en Fintech bedrijven. Als belegger kan het nu interessant zijn om in deze sectoren te investeren, omdat daar de ‘exponentiële technologische ontwikkeling’ de grootste impact gaat hebben.

 

Let ook op de oplopende rente

Hou ook rekening met het feit dat de rente momenteel stijgt. Met name kleinere Tech-bedrijven die nog weinig over liquide middelen beschikken en ook niet over een serieuze cashflow, kunnen het heel moeilijk krijgen, omdat bij oplopende rente het verkrijgen van leningen steeds duurder wordt. Bedrijven die hun financiën beter op orde hebben (en dan denk ik met name aan de wat grotere Tech-bedrijven), hebben wat dat betreft het wat beter voor elkaar in deze periode. Als belegger dus iets om serieus rekening mee te houden.

 

Bedreigingen voor beleggers

Maar goed, we drijven even af. Kijk, als bedrijven profiteren van de enorme technologische groei, dan zijn er ook bedrijven voor wie dit juist een bedreiging kan zijn. Als belegger echt iets om je zeer bewust van te zijn. Sectoren die op korte termijn al behoorlijk last kunnen krijgen van toenemende automatisering en digitalisering zijn bijvoorbeeld de traditionele transportsector, traditionele landbouw en retail. En ook de traditionele financiële sector kan flinke klappen krijgen als digitalisering en automatisering dus toenemen en Fintech en- Crypto bedrijven hen links en rechts inhalen.

 

Conclusie

De enorme technologische groei die exponentieel dan wel bíjna exponentieel verloopt (daar kunnen we over discussiëren), biedt voor beleggers mooie kansen. Maar als belegger moet je met meerdere factoren rekening houden, zoals bijvoorbeeld het rentebeleid en de onrust in de wereld. De technologische ontwikkeling leidt niet alleen tot winnaars, er zijn ook verliezers.

Iets om op te letten als belegger…

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Ben. Ben schrijft graag over beleggen en cryptocurrencies en is eigenaar van het kanaal “De crypto transitie”, cryptotransitie.nl. Wendela zijn we heel dankbaar voor de taalcorrectie.